Grå anlæg

Inden for det grå anlæg tilbyder jeg.

  • Belægning - terrasse, indkørsel, stier
  • Etablering af støttemure 
  • Etablering af trapper
  • Anlægning af indkørsel med granitskærver